مشاوره مالیاتی FUNDAMENTALS EXPLAINED

مشاوره مالیاتی Fundamentals Explained

مشاوره مالیاتی Fundamentals Explained

Blog Article

به چه صورتی مشاوره دریافت می‌کنیم؟ آیا مساله شما از طریق مشاوره تلفنی قابل حل است یا آنکه نیاز به مشاوره حضوری دارید؟ ضمن آنکه ممکن است پیچیدگی پروند‌ه‌های مالیاتی یک شرکت به گونه‌ای باشد که شما حتی نسبت به اسختدام یک مشاور مالیاتی اقدام کنید.

در برخی از فعالیتها مدیر کسب و کار از ما یک ماموریت ویژه می خواهد و ان هم بررسی عملکرد تیم و مشاور مالیاتی است که ما سعی می کنیم با مجرب ترین اساتید مالیاتی تیم پرشین حساب این گزارشات را جهت ارایه به مدیر کسب و کار آماده می نماییم.

• مشاوره مالیات در خصوص تهیه صورتهای مالی و اخذ تسهیلات ازموسسات بانکی و سرمایه گذاری

آیین نامه اجرایی قانون مالیات بر خانه های لوکس در سال جاری آماده نخواهد شد

پرسش در معاملات فصلی اگر قرارداد پیمانکاری بسته شده باشد ولی صورت وضعیت نداده باشیم, آیا باید در معاملات فصلی آورده شود؟

کمک به تصمیم‌گیری صحیح مدیران و جلوگیری از جرائم مالیاتی دو وظیفه اصلی یک مشاور امور مالیاتی به شمار می‌روند و بسیاری از ظایف دیگر او برای رسیدن به این دوهدف است.

.فراورده های نفتی توسط ماشینهای شرکت و ماشینهای اجاره ای حمل می نماید.نحوه ثبت این را هم لطف می کنید مرا راهنمایی نمایید.

این روش معمولا هزینه بیشتری را برای افراد در پی خواهد داشت. اما قطعا برای حل پرونده‌های سنگین و مسائل پیچیده بهترین راه‌حل خواهد بود. برخی شرکت‌های مشاوره مالیات یا مشاوران معروف مالی و مالیاتی وجود دارند که می‌توان از آنها مشاوره حضوری گرفت.

آدرس و تلفن نشانی اداره دارایی و سازمان امور مالیات ارومیه

مشاور مالیاتی ارزشی امکان اموزش های خصوصی به کادر شرکت و موسسات جهت عملکرد بهتر نیز وجود خواهدداشت. ماموریت اصلی ما در این روش پیاده سازی و بهبود سیستم مالیاتی شماست.

پرسش درآمد حاصل از خدمات محصولی که دانش بنیان باشد معاف از مالیات است؟

مالیات علی الراس به چه روش محاسبه می شود؟ مالیات علی الراس مالیاتی می باشد که مبنای محاسبه آن به جای اسناد و مدارک مودی، قراین و ضرایب مالیاتی است. ارسال اظهارنامه توسط مودی مهم ‎ترین مورد برای تشخیص درآمد و محاسبه مالیات توسط سازمان امور مالیاتی می باشد. بعد از دریافت اظهارنامه توسط واحد مالیاتی و در اجرای بند ۲ check here ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم پرونده واحد تجاری توسط کارشناس ارشد مالیاتی یا کارشناس مالیاتی رسیدگی خواهد شد.

استفاده از حرفه ای ترین و با تجربه ترين مشاوران و وکلای مالیاتی مشاوره مالیاتی تلفنی و حضوری

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش بنیان به طور کلی به دو دسته شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری و شرکت‌های غیرمستقر در این مراکز تقسیم‌بندی می‌شود.

Report this page